Categorieën

Onze merken

Levering & verzending

Verzending vindt plaats door eigen vervoer  Northlight dan wel via een door ons aangewezen vervoerder door geheel Nederland. Hoewel wij altijd zo snel mogelijk verzenden, kunnen wij in geen geval voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van de leveringstijd aansprakelijk worden gesteld, onverminderd onze rechten in geval van overmacht als omschreven in Artikel 7.

Onze tarieven voor verzending:

Bestellingen tot  €50,                            -> €8,95
Bestellingen tussen €50 tot €100,     ->  €4.95
Bestellingen boven €100                     Geen verzendkosten